• Revolution Slider

  Chương trình đào tạo quản lý an toàn

 • Revolution Slider

  Đào tạo quản lý rủi ro

 • Revolution Slider
  Image 2
 • Revolution Slider
  Image 2
 • Revolution Slider

Khoá đào tạo kỹ năng

Quản lý rủi ro


 • Đánh giá rủi ro (Risk Assessment)

 • Đánh giá bảng phân tích an toàn (JSEA)

 • Nhận dạng nguy cơ và cách kiểm soát (Hazard Identification & Control Measurement)

 • Quản lý an toàn chủ động (Proactive Risk Management)

Để phòng ngừa tai nạn trong quá trình sản xuất hoặc xây dựng, công tác quản lý rủi ro đóng vai trò quyết định. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn quản lý rủi ro tốt và hiệu quả thì tai nạn sẽ không xảy ra và ngược lại. Một số công cụ dưới đây sẽ giúp bạn nhận dạng, đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách khoa học và hiệu quả.


Khoá đào tạo kỹ năng

Thanh kiểm tra an toàn


 • Quan sát an toàn (Safety Observation)

Theo chu trình (Plan-Do-Check-Act) thì việc thanh kiểm tra là bước xác minh tính hiệu quả của hệ thống an toàn. Chỉ với một lần thanh kiểm tra đúng cách sẽ mang lại hiệu quả rất lớn cho Doanh nghiệp giúp ngăn ngừa tai nạn và hỗ trợ việc cải thiện không ngừng tại nhà máy.


Khoá đào tạo kỹ năng

Quản lý sự cố


 • Điều tra sự cố

“Sự cố xảy ra là một điều đáng tiếc, nhưng để sự cố xảy ra và không rút kinh nghiệm từ sự cố là điều không thể tha thứ được”. Chương trình này sẽ giúp người học nắm bắt được kỹ thuật điều tra sự cố cơ bản để tìm ra nguyên nhân sâu xa và đưa ra hành động khắc phục phù hợp và ngăn ngừa việc lặp lại.


Khoá đào tạo kỹ năng

Cải thiện Văn hóa an toàn


 • Khảo sát văn hóa an toàn tại Doanh nghiệp (Safety culture survey)

 • Vai trò của lãnh đạo trong công tác quản lý an toàn (Felt safety leadership)

 • Văn hóa quản lý rủi ro

Để cải thiện điều kiện an toàn tại mỗi doanh nghiệp Lãnh đạo cần phải hiểu được tình trạng của doanh nghiệp mình trên hành trình xây dựng văn hóa an toàn. Việc khảo sát văn hóa an toàn đã được thực hiện trên thế giới trong vài thập kỷ qua với các tiêu chí chuẩn và phù hợp giúp doanh nghiệp đưa ra các hành động cải thiện đến tới giai đoạn tương trợ lẫn nhau trong hành trình văn hóa an toàn.

Thông tin đăng ký

Chọn khóa học: